Публічний договір (оферта)

про надання інформаційних послуг від 01.07.2018 року

Цей публічний договір (оферта) про надання інформаційних послуг (далі – Договір) визначає взаємовідносини між фізичною особою ХАБЕНКО ЄВГЕНІЄМ ЄВГЕНІЙОВИЧЕМ, що зареєстрований як фізична особа – підприємець, про що містяться відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за № 2 632 017 0000 002709 від 04.02.2000 року, іменованого надалі «Виконавець» і будь-якою фізичною або юридичною особою, яка акцентувала цей Договір прийнявши публічну пропозицію (оферту) про укладення даного Договору, іменованого надалі «Замовник», разом іменовані – «Сторони».

  1. Загальні положення

1.1. Зміст цього Договору є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти Договір про надання інформаційних послуг.

1.2. Цей Договір є публічним і до нього застосовуються положення Цивільного законодавства України.

1.3. Предмет Договору. «Виконавець», самостійно або із залученням третіх осіб зобов'язується надавати інформаційні послуги «Замовнику» в порядку та на умовах визначених цим Договором, а «Замовник» зобов’язується прийняти вказані послуги та здійснити їх оплату з подальшою можливістю використання цієї інформації для надання «Замовником» послуги з перевезення.

1.4. Зміст інформаційних послуг (інформації). Інформаційні послуги надаються шляхом забезпечення доступу до електронних ресурсів «Виконавця» після реєстрації в  Мобільному Додатку «Мобайл Таксі». Інформаційні послуги можуть складатись з інформації про наявність потенційних замовлень на перевезення від третіх осіб (Інформаторів): адреси пунктів відправлення та призначення, час в який необхідно подати транспортний засіб, інші подробиці інформаційного повідомлення, яке повідомив Інформатор, і яке може бути корисним «Замовнику» при наданні останнім послуг з перевезення його безпосереднім Клієнтам.

1.5. «Виконавець» не надає за цим Договором послуг з перевезення ні Інформаторам,  ні іншим особам.

  1. Значення термінів у цьому договорі

Виконавець – фізична особа – підприємець ХАБЕНКО Є.Є., який надає за плату інформаційні послуги «Замовникам» за допомогою Мобільного додатку «Мобайл Таксі».

Замовник – фізична або юридична особа, яка, як «Сторона» цього Договору придбала інформацію у «Виконавця», за допомогою  Мобільного додатку «Мобайл Таксі»

Інформатор – фізична або юридична особа (уповноважена ними особа), яка надає інформацію про своє рішення замовити послуги з перевезення пасажирів, доставку багажу, доставку ручної поклажі в пункт призначення.

Особистий ідентифікатор (ID) – унікальний номер (набір символів) котрий присвоюється «Замовнику» після реєстрації.

Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття умов цього публічного Договору (оферти) особою, яка зареєструвалась на Веб-сайті «Виконавця»2288.com.ua та/або зареєструвалась в мобільному додатку  «Мобайл Таксі» і здійснила авансовий платіж відповідно до умов цього Договору.

Особовий рахунок  – рахунок, де відбувається  рух грошових коштів «Замовника», (надходження та списання).

Баланс рахунку – різниця, на певний момент часу, між сумою авансового платежу, внесеного «Замовником» на банківський рахунок «Виконавця» і сумою коштів списаних «Виконавцем» з особового рахунку, як плату за придбані інформаційної послуги, який відображається для перегляду в мобільному додатку«Мобайл Таксі» після введення «Замовником» особистого ідентифікатора.  

Авансовий платіж –  внесення «Замовником» грошових коштів на банківський рахунок «Виконавця», що відображається збільшенням Балансу рахунку «Замовника», будь-яким способом, у тому числі через платіжні термінали, інтернет-банкінг або мобільний додаток «Приват24», іншими способами незабороненими чинним законодавством України,а також від імені інших уповноважених осіб із зазначенням особистого ідентифікатора.

Списання коштів з особового рахунку –  списання «Виконавцем» грошових коштів з авансових платежів «Замовника» в рахунок оплати придбаної інформаційної послуги, що відображається зменшенням Балансу рахунку.

Інформаційне повідомлення інформація наявна у «Виконавця», щодо замовлення на перевезення: адреси пункту відправлення та призначення, час в який необхідно подати транспортний засіб, або інші подробиці інформації, яку надав Інформатор або яка отримана з будь яких інших відкритих джерел.

Послуги з перевезення – перевезення пасажирів, доставка багажу, ручної поклажі в пункт призначення, яка надається «Замовником» (перевізником) самостійно, в разі здійснення ним безпосередньої діяльності послуг з перевезення.

Вартість послуги з перевезення – грошова сума яка отримана або мала бути отримана «Замовником» (перевізником) від його Клієнта за надану послугу з перевезення, що включає в себе відповідні податки і збори, витрати пов’язані із її наданням, виходячи з вказаного Інформатором орієнтовного маршруту.

Момент придбання інформаційної послуги (інформації) – це момент вчинення дії «Замовником», яка свідчить про обрання ним конкретного інформаційного повідомлення з переліку інформації в Мобільному Додатку  «Мобайл Таксі», шляхом натиснення на кнопку в мобільному додатку «Прийняти».

Клієнт – особа, яка уклала в усній формі двосторонній Договір перевезення з «Замовником» в результаті придбання «Замовником» у «Виконавця» інформаційної послуги.

Call Now